Błędy w sztuce lekarskiej

Czy Ty lub bliska Ci osoba odniosła urazy z powodu błędów w sztuce lekarskiej?

medical-malpracticeWiele osób słyszało o błędach w sztuce lekarskiej i zwykle łączy ze skrajnymi błędami w leczeniu, np. przeprowadzanie inwazyjnych operacji chirurgicznych na niewłaściwym pacjencie. Jednakże błędy w sztuce lekarskiej mają miejsce w mniej drastycznych okolicznościach i formach, chociaż wyniki mogą być równie groźne lub nawet śmiertelne. W roku 2010 instytucja zajmująca się badaniem jakości usług medycznych, HealthGrades, opublikowała wyniki badań opartych na 37 milionach zarejestrowanych dokumentów medycznych za lata 2000 -2002 i ujawniła - co było szokujące - że co roku przyczyną aż 195 000 zgonów w szpitalach amerykańskich są błędy w leczeniu. I ta liczba dotyczy tylko zgonów, nie zaś wielu mniej groźnych obrażeń, które mogą poważnie wpłynąć na życie jednostki, korzystanie z radości życia czy długowieczność. Chociaż te liczby nie są weryfikowalne z absolutną pewnością, sprawozdanie z Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych za rok 2010 podobnie ukazuje sprawę, przedstawiając wniosek, że spośród pacjentów korzystających z programu Medicare, aż do 180 000 zgonów rocznie może być co najmniej częściowo spowodowanych przez błędy w sztuce lekarskiej.

Mówimy po Polsku (855) 997-2354 / (312) 241-1645

Podczas gdy nie każdemu błędowi w sztuce lekarskiej można całkowicie zapobiec, np. pacjent może doświadczyć nieprzewidywalnej i nieznanej reakcji alergicznej na środek znieczulający czy inne lekarstwo, to jednak wielu błędom można zapobiec. W rzeczywistości, wyniki badań opublikowanych w 2000 roku przez Institute for Medicine, niedochodowej organizacji działającej dzięki grantowi przyznanemu przez Kongres dla National Academy of Sciences, wskazują, że co najmniej 44 000 zgonów - ale przypuszczalnie bliżej liczby 98 000 zgonów - rocznie jest przypisywanych błedom w sztuce lekarskiej, którym można było zapobiec. Jeżeli te dane szacunkowe są bliskie rzeczywistości, to błędy w sztuce lekarskiej, którym można byłoby zapobiec, znajdują się wśród dziesięciu głównych przyczyn zgonów w Stanach Zjednoczonych, a możliwe, że nawet bliżej trzeciej pozycji, wśród głównych przyczyn zgonów.

Jakiego rodzaju błędy w sztuce lekarskiej wywołują roszczenia?

Dające się uniknąć błędy w opiece medycznej stanowią solidną podstawę dla roszczeń dotyczących błędów w sztuce lekarskiej. Te przypadki mogą wynikać nie tylko z błędów chirurgicznych, ale z błędów popełnianych przez pielęgniarki, lekarzy i innych pracowników służby zdrowia. Wiele z roszczeń związanych z błędami w sztuce lekarskiej ma przyczynę w następujących rodzajach błędów:
 • Błędy związane z lekarstwami: taka sytuacja może się objawiać przyjmowaniem złego lekarstwa (z powodu błędnej recepty lekarza, błędu aptekarza, podania leku niewłaściwemu pacjentowi); przepisaniem lekarstwa, które wywołuje przeciwne efekty z powodu reakcji alergicznej lub w połączeniu z innymi lekarstwami; zaleceniem złego dawkowania; albo z powodu nieprzepisania potrzebnego lekarstwa.
 • Niewłaściwa diagnoza: taka sytuacja jest określana jako przypadek gdy doktor niewłaściwie zdiagnozuje problem, powodując spóźnione leczenie (i tym samym powodując uraz czy obrażenie, któremu można było zapobiec albo zminimalizować szkody); niewykonano koniecznych lub odpowiednich badań diagnostycznych lub zabiegów; niewłaściwa diagnoza.
 • Zaniedbanie obowiązków nadzorczych: taka sytuacja ma miejsce, gdy pacjent pod opieką szpitalną nie jest wystarczająco dokładnie obserwowany, co prowadzi do błędów w zabezpieczeniu odpowiedniej i/lub właściwej opieki.
 • Opóźnione leczenie: taka sytuacja ma miejsce, gdy opóźnienie leczenia znanych schorzeń prowadzi do poważniejszej choroby.
 • Nieuzyskanie świadomej zgody: taka sytuacja ma miejsce, gdy pacjent nie został dokładnie poinformowany o możliwych lub prawdopodobnych konsekwencjach zabiegu, o ryzyku z nim związanym, lub w bardzo rzadkich przypadkach - o braku uzyskanej od pacjenta zgody w ogóle
 • Brak właściwego szkolenia, umiejętności lub właściwych kwalifikacji: taka sytuacja ma miejsce gdy pacjent odniesie obrażenia w wyniku zabiegu medycznego, a następnie dowie się, że medyczny usługodawca, który wykonywał zabieg, nie powinien tego robić, ponieważ był nieprzygotowany właściwie lub niewystarczająco doświadczony do przeprowadzania tego rodzaju zabiegów.
 • Urazy porodowe lub błędy w sztuce położniczej: taka sytuacja ma miejsce, gdy działania podjęte podczas porodu spowodowały trwałe urazy u dziecka albo u matki.
 • Błędy chirurgiczne: taka sytuacja ma miejsce, gdy chirurg podjął zbędne działania powodując urazy u pacjenta lub gdy przeprowadził zabiegi bez wystarczającej uwagi lub umiejętności, co uniemożliwiło mu sprostanie akceptowanym standardom.
 • Złamania, infekcje, lub obrażenia, włącznie z zamierzonymi: taka sytuacja ma miejsce, gdy pacjenci przebywają pod opieką lekarską lub szpitalną i doznają następujących obrażeń - od infekcji nabytych w szpitalu do ataku fizycznego ze strony pracownika medycznego czy innego pacjenta.
 • Błędy związane ze sprzętem medycznym: Wiele zabiegów medycznych zależy od właściwego funkcjonowania sprzętu medycznego. Błędy wynikające z niewłaściwej konserwacji, kalibracji, czy nieumiejętnego posługiwania się sprzętem medycznym, których nie zrobiono by, gdyby te zjawiska nie wystąpiły, a które mogą doprowadzić do poważnych obrażeń.
 • Niewłaściwe monitorowanie lub badania kontrolne: wiele potencjalnych komplikacji lub niekorzystnych skutków spowodowanych leczeniem lub zabiegami - nawet jeśli były wykonane właściwie - może ujawnić się dopiero po pewnym czasie. Roszczenie spowodowane niewłaściwym monitorowaniem powstaje, kiedy medyczni profesjonaliści nie podejmą niezbędnych kroków, aby zapobiec potencjalnie niekorzystnym skutkom lub konsekwencjom, które powinny być odpowiednio monitorowane.
 • Niedomagania pracy zespołowej lub brak komunikacji: często, pacjenci są badani przez wielu pracowników służby zdrowia - swoich lekarzy ogólnych, specjalistów, pielęgniarki, itd. Nawet w sali operacyjnej, grupy chirurgów i pielęgniarek są odpowiedzialne za określenie poszczególnych elementów leczenia pacjenta, a ważna informacja z tej dziedziny, która nie zostanie przekazana między poszczególnymi indywiduami, może spowodować poważne następstwa i obrażenia, niezależnie od tego, czy to będzie doktor, który zapomni odnotować uczulenie na lekarstwo, czy pielęgniarka, która nie zgłosi cierpienia pacjenta.

Błąd w sztuce lekarskiej staje się przypadkiem sądowym

Jak wyjaśniono szczegółowo powyżej, błędy w sztuce lekarskiej mogą przybrać wiele form. Jednocześnie błędy w sztuce lekarskiej stanowią specyficzny rodzaj roszczeń dotyczących zaniedbania. W procesach dotyczących błędu w sztuce lekarskiej, powód utrzymuje, że pracownik służby zdrowia - to obejmuje nie tylko lekarzy i chirurgów, ale również dentystów, terapeutów, pielęgniarzy, albo pracowników pracujących pod ich kierownictwem - albo działali na pewnym poziomie, albo na nim nie działali, w sposób, który można określić jako pracę poniżej akceptowalnych standardów praktyki lub opieki wymaganych i mających zastosowanie w służbie zdrowia. Co więcej, takie zachowanie albo jego brak doprowadził do obrażeń lub śmierci pacjenta. Jednakże, nawet w sytuacji, gdy ktoś odniósł poważne obrażenia w wyniku medycznych procedur, które nie przebiegały tak jak zaplanowano, wykazanie, że stanowi to zasadne roszczenie dotyczące błędu w sztuce lekarskiej nie jest łatwym przedsięwzięciem. Większość procesów sądowych w sprawach błędów w sztuce lekarskiej - ponad 95% - jest rozwiązanych przed rozpoczęciem procesu. W niektórych przypadkach, strony znajdują porozumienie - zwykle jeżeli albo doktor albo szpital uważają, że sprawa zaniedbania jest względnie klarowna. Ale w ponad połowie spraw już przedłożonych, pozwanym udaje się uzyskać oddalenie powództwa dla jakiejś przyczyny. Jedną z trudniejszych do pokonania przeszkód dla powoda jest udowodnienie lub znalezienie materiału wspierającego dla swojej sprawy w sytuacji, gdy prawie cały materiał dowodowy znajduje się w rękach lekarzy lub szpitali, które bronią swoich racji. Z tych spraw o błędy w sztuce lekarskiej, które znajdą się na wokandzie sądowej, pozwani wygrywają tylko w około ⅓ przypadków.

Jeżeli uważasz, że masz uzasadnione roszczenie z powodu błędu w sztuce lekarskiej zadzwoń do Kancelarii Adwokackiej

Ponieważ przypadki błędów w sztuce lekarskiej są często bardzo trudne, jeżeli chcesz osiągnąć sprawiedliwe rozwiązanie, jest szczególnie ważne, aby współpracować z prawnikami mającymi doświadczenie i kwalifikacje potrzebne do zwycięstwa. Chicagowscy prawnicy zajmujący się sprawami błędów w sztuce lekarskiej w Kancelarii Adwokackiej Abels & Annes mają za sobą dekady doświadczenia w zajmowaniu się najróżniejszymi sprawami dotyczącymi obrażeń cielesnych i chętnie pomogą również w sprawach dotyczących błędów w sztuce lekarskiej. Jeżeli odniosłeś obrażenia z powodu nieodpowiedniej lub błędnej opieki albo ktoś bliski odniósł poważne obrażenia lub zmarł z powodu braku kompetencji czy nadużycia władzy przez personel służby zdrowia skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką Abels & Annes w sprawie bezpłatnej konsultacji. Zadzwoń na bezpłatny numer telefonu (855) 997-2354, na numer lokalny (312) 241-1645, lub po prostu skorzystaj z możliwości ewaluacji swojej sprawy na naszej stronie internetowej. Pamiętaj, że w Kancelarii Adwokackiej Abels & Annes nie płaci się dopóki nie uzyskamy dla Ciebie odszkodowania.