Poślizgnięcia i upadki

Czy odniosłeś obrażenia w stanie Illinois przy poślignięciu się albo upadku?

Poślizgnięcia i upadkiPoślizgnięcia i upadki zdarzają się dość powszechnie. Najczęściej obrażenia przez nie spowodowane są drobne - kilka siniaków, otarcie naskórka na kolanie czy łokciu. Ale czasem obrażenie może być poważne, na przykład traumatyczny uraz mózgu, złamane kości wymagające operacji chirurgicznej, poważny uraz kręgosłupa, biodra czy szyi. Chociaż często można samemu uporać się z odniesionym obrażeniem, są również sytuacje, gdy powoduje ono pojawienie się kosztownych rachunków medycznych, zmusza do korzystania z dni wolnych w pracy lub też ma jeszcze inne - nieprzewidziane - konsekwencje. Kiedy zdarzają się te wymagające finansowych nakładów obrażenia, odniesione w wyniku niebezpiecznych warunków istniejących na terenie czyjejś własności, jest prawdopodobne, że poszkodowany będzie miał uzasadnione roszczenie wobec właściciciela o odszkodowanie za zaniedbanie. Obrażenia spowodowane poślizgnięciami albo upadkami mogą zdarzyć się z wielu powodów. Czasem powodem są warunki naturalne (oblodzony chodnik w zimie), ale obrażenia mogą być również spowodowane lekkomyślnością innej osoby, która zlekceważyła czy zaniedbała właściwe warunki bezpieczeństwa, w jakich powinna być utrzymywana jej własność. Wówczas potknięcia, poślizgnięcia czy upadki można uznać za wynik następujących sytuacji:
 • Niewłaściwie oświetlone schody;
 • Śliskie pokrycie podłogi;
 • Zmiany w fakturze i poziomie pokrycia podłogi;
 • Pofałdowane, zawinięte, pomięte, zniszczone lub przesuwające się dywany lub wycieraczki;
 • Nierówne kawałki gruntu, podłogi lub chodnika;
 • Zagrożenie spowodowane niedbałym usunięciem śniegu lub lodu;
 • Złamane lub uszkodzone ganki;
 • Złamane, wadliwe lub źle zaprojektowane schody lub poręcze;
 • Źle ułożona lub nierówna nawierzchnia;
 • Tłuste albo mokre plamy spowodowane rozlanymi lub cieknącymi substancjami;
 • Świeżo umyta mokra podłoga;
 • Inne warunki.
Sytuacje wyżej wymienione mogą wydawać się poważnymi zaniedbaniami, ale nie zawsze każdy wypadek, który będzie miał miejsce na terenie nieruchomości będącej własnością innej osoby w wymienionych warunkach czyni tego właściciela odpowiedzialnym. Odpowiedzialność właściciela zależy od wielu specyficznych okoliczności.

Obowiązek właściciela nieruchomości do utrzymywania jej w należytym stanie

Zasadniczo właściciel nieruchomości jest zobowiązany do utrzymywania swojej posesji w dobrym stanie i do jej naprawy oraz do ostrzegania innych osób o niebezpiecznych warunkach i ochrony przed tymi warunkami. Przy zaniechaniu przestrzegania swoich obowiązków i zaniedbaniu powodującym szkodę wyrządzoną innej osobie, właściciel może być sądownie pociągnięty do odpowiedzialności przez tę stronę, która odniosła obrażenia i w wyniku postępowania roszczeniowego będzie musiał odpowiedzieć za spowodowane szkody, jak koszty leczenia, koszty rehabilitacji, utratę dochodu, ból i cierpienia, itd. Należy pamiętać jednak, że nawet przy odniesieniu obrażeń w rezultacie niebezpiecznych warunków, takich jak te wymienione wyżej, właściciel nieruchomości może wciąż być za te warunki nieodpowiedzialny. Właściciel nieruchomości nie jest ubezpieczycielem każdego, kto wejdzie na teren nieruchomości przez niego posiadanej. Natomiast stosowane są wobec tego właściciela standardy „zdrowego rozsądku”. Stosownie do tego, jeżeli zdroworozsądkowo myślący właściciel nieruchomości znał warunki na niej panujące i był w stanie podjąć odpowiednie kroki zmierzające do utrzymania bezpieczeństwa na jej terenie, ale nie zrobił tego, wówczas właściciela będzie można uznać za zaniedbującego swoje obowiązki. Ten standard zdrowego rozsądku - lub jego braku, jeśli taka sytuacja zaistniałaby - może zostać udowodniony na wiele sposobów. Na przykład, w sytuacji, która wskazuje, że właściciel nieruchomości był skrupulatny i staranny we właściwym i bezpiecznym utrzymywaniu stanu bezpieczeństwa swojej własności - przeprowadzał regularne inspekcje, natychmiast reagował na zgłaszane problemy czy naprawiał usterki, błędy i wady, regularnie czyścił teren powszechnie dostępny, zatrudniał osobę, która była w stanie dokonywać napraw, itd. - może być trudno udowodnić, że właściciel nieruchomości zaniedbał swoje obowiązki w danym wypadku, gdyż standardowe procedury były przestrzegane. Jednakże gdy właściciel nie reagował odpowiednio na zgłaszane problemy, np. przepalone żarówki nie były wymieniane w rozsądnym okresie czasu lub chwiejący się schodek nie został naprawiony aż do czasu zniszczenia, wówczas będzie łatwiej udowodnić, że właściciel nie wykazał zdrowego obowiązku i lekceważył swoje obowiązki. Niezależnie od tych generalnych uwag, fakt czy właściciela można będzie uznać za winnego zaniedbań zależy od specyficznych faktów występujących w danym okresie czasu. Należy pamiętać, że standardy zdrowego rozsądku są rozpatrywane w kontekście obrażeń poszkodowanego. Zwykle w normalnych warunkach oczekuje się od ludzi, że będą stosować raczej zwykłe zasady, aby unikać wypadków, których w normalnych sytuacjach da się uniknąć ze względną łatwością. Jeżeli jednak osoba ponosi odpowiedzialność za obrażenia, które odniosła, wówczas może nie być w stanie w ogóle uzyskać żadnego odszkodowania, nawet jeśli te obrażenia są poważne lub też może tylko uzyskać niewielkie zadośćuczynienie. Wskutek tego, niezależnie od wydającego się powszechnym i nawet banalnym przekonaniem, że poszkodowany może zawsze przedstawić roszczenia o odszkodowanie z powodu poślizgnięcia się czy upadku na czyjejś nieruchomości, te sprawy są dalekie od prostoty i oczywistości. Z tego powodu, gdy poszkodowany odniósł poważne obrażenia w wyniku poślizgnięcia się czy upadku, należy skonsultować się z odpowiednio wykwalifikowanym prawnikiem zanim zacznie się dochodzić takich roszczeń samemu. Konsultacje z prawnikami z Kancelarii Adwokackiej Abels & Annes specjalizującymi się w sprawach obrażeń cielesnych odniesionych w wyniku poślizgnięć i upadków są bezpłatne. Jeżeli obie strony ustalą, że będą kontynuować sprawę, wówczas strona poszkodowana może być pewna, że nie będzie uiszczać żadnych opłat do czasu zadowalającego rozstrzygnięcia, czyli uzyskania odszkodowania w wyniku procesu sądowego.

Kiedy powinno się wystąpić z roszczeniem z tytułu obrażeń w wyniku poślizgnięcia się lub upadku?

W sytuacji gdy poszkodowany jest pewny, że odniósł obrażenia wskutek poślizgnięcia się czy upadku z powodu czyjejś niedbałości, generalną zasadą jest jak najszybsze zgłoszenie roszczenia. Zgodnie z prawem obowiązującym w stanie Illinois, proces spwodowany czyimś zaniedbaniem musi być wniesiony w ciągu dwóch lat kalendarzowych od wydarzenia się incydentu, aby nie popaść w konflikt z przepisami o przedawnieniu. Istnieją jednakże pewne wyjątki. (Jeśli roszczenie jest skierowane przeciw jednostce administracji stanowej czy lokalnej ramy czasowe są skrócone.) Oprócz aspektu przedawnienia sprawy, nie ma specyficznych wymagań czasowych, kiedy należy złożyć wniosek roszczeniowy czy zatrudnić prawnika, jakkolwiek im starsze jest roszczenie tym trudniejsze jest dochodzenie zadowalającego rozstrzygnięcia z ubezpieczycielem z powodu uszkodzenia, starzenia się lub zaginięcia dowodów. Ponieważ jednak istnieją stanowe przepisy o przedawnieniu wnoszenia tego typu procesów sądowych po upływie okresu dwóch lat, jest korzystniej złożyć roszczenie wobec ubezpieczyciela najszybciej jak to możliwe po incydencie. W sytuacji, gdy poszkodowany nie jest w stanie osiągnąć zadowalającej ugody z ubezpieczycielem, niedobrze byłoby znaleźć się w sytuacji niemożliwości rozpoczęcia postępowania sądowego z powodu upływu dwóch lat, w czasie których należało złożyć odpowiedni wniosek w sądzie. Ponadto, prawnicy są bardzo niechętni do podejmowania się spraw związanych z poślizgnięciami i upadkami zbyt blisko daty przedawnienia się roszczeń. W Illinois nawet w sytuacji, gdy poszkodowany jest częściowo odpowiedzialny za odniesione obrażenia, wciąż może być w stanie dochodzić swojego odszkodowania. Zgodnie z teorią odpowiedzialności, określanej jako „zmodyfikowana względna wina”, strona poszkodowana może wciąż być w stanie osiągnąć zadośćuczynienie finansowe, jeżeli właściciel nieruchomości ponosi choćby do pewnego stopnia odpowiedzialność za spowodowane obrażenia. Zgodnie z tą zasadą, jeżeli ława przysięgłych uzna, że 40% odpowiedzialności za wypadek ponosi poszkodowany, ale właściciel nieruchomości ponosi 60%, to poszkodowany wciąż będzie w stanie uzyskać 60% odszkodowania za poniesione i udowodnione straty. Jednakże jeśli sędzia albo ława przysięgłych uznają, że poszkodowany ponosi więcej niż 50% odpowiedzialności za incydent, pozwany nie będzie uznany za winnego.

Prawnicy specjalizujący się w sprawach poślizgnięć i upadków z Kancelarii Adwokackiej Abels & Annes w Chicago służą pomocą w Twojej sprawie

Kancelaria Adwokacka Abels & Annes, P.C., reprezentowała licznych klientów w metropolii chicagowskiej, którzy odnieśli obrażenia w wyniku poślizgnięcia lub upadku, czy też w wypadkach powiązanych z odpowiedzialnością właściciela nieruchomości. Wiadomo, że w metropolii chicagowskiej wielu właścicieli nie przestrzega lokalnych regulaminów budowlanych i zasad bezpieczeństwa, a liczne poślizgnięcia oraz upadki były spowodowane wadliwymi warunkami panującymi na terenie tych nieruchomości. Przy poważnych sprawach dotyczących obrażeń odniesionych w wyniku poślizgnięć i upadków, nasi prawnicy zatrudniają architektów i innych specjalistów w celu wykrycia i potwierdzenia istnienia poważnych usterek. Niezależnie od tego czy obrażenie jest drobne czy znaczące, jesteśmy świadomi, że rachunki medyczne i inne finansowe konsekwencje mogą szybko stać się poważnym finansowym obciążeniem, szczególnie gdy obrażenia powodują długi okres powracania do zdrowia lub wpływają na niezdolność do wykonywania przez poszkodowanego pracy. Jeżeli stawiasz czoła konsekwencjom poważnych obrażeń, nie próbuj dochodzić swojej krzywdy związanej z poślizgnięciem się czy z upadkiem bez pomocy doświadczonego i odpowiednio wykwalifikowanego adwokata. Często te sprawy są niełatwe do rozstrzygnięcia i sam fakt poślizgnięcia się czy upadku nie wystarczy do udowodnienia odpowiedzialności. Współpracując z Kancelarią Adwokacką Abels & Annes można być przekonanym, że nasi chicagowscy prawnicy zajmujący się obrażeniami personalnymi przedstawią poszkodowanemu uczciwą wycenę realizacji roszczenia i po osiągnięciu porozumienia dotyczącego prawnej reprezentacji, rozpoczną zdecydowanie dążyć do uzyskania odszkodowań wynikających z incydentu związanego z poślizgnięciem się czy upadkiem. Skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką Abels & Annes pod numerem (312) 924-7575 lub kierując pytanie na naszej stronie internetowej.