Obrażenia w miejscu pracy

Odniosłeś obrażenia w miejscu pracy? Straciłeś zarobki? Doznałeś bólu czy cierpienia? Prawnicy z Kancelarii Adwokackiej Abels & Annes w Chicago mogą udzielić Ci pomocy.

Obrażenia w miejscu pracyPracownik, który odniósł obrażenia w miejscu pracy w Chicago, Illinois - niezależnie od faktu czyj to był błąd - jest uprawniony do świadczeń, m.in. uzasadnione leczenie lekarskie, wypłaty związane z niepełnosprawnością i rekompensatą za obrażenia. Zgodnie z obowiązującym prawem od pracodawcy wymagane jest posiadanie ubezpieczenia dla pracowników z tytułu wypadku przy pracy w celu ochrony zatrudnionych w sytuacji jego zaistnienia. Prawnicy specjalizujący się w wypadkach przy pracy w Kancelarii Adwokackiej Abels & Annes w Chicago zajmują się sprawami obrażeń w miejscu pracy i odszkodowaniami kompensacyjnymi dla pracowników, gdy wypadek się wydarzy. Pomoc udzielana jest zarówno klientom, którzy niedawno odnieśli obrażenia, jak i tym, którym już odmówiono wypłaty świadczeń kompensacyjnych. Te świadczenia powinny być automatyczne dla każdego, kto odniósł obrażenia w miejscu pracy, ale niestety pracodawcy nie zawsze mają takie podejście do zagadnienia. Zbyt często przedsiębiorstwa odmawiają uznania słusznych roszczeń związanych z wypadkami przy pracy. Kiedy zachodzi taka ewentualność, pracownicy mogą znaleźć się w sytuacji, gdy nie mogą leczyć odniesionych obrażeń, nieopłacane należności za leczenie zwiększają się i dodatkowo jeszcze tracą zarobki. To jest wystarczająca przyczyna, aby skontaktować się z prawnikiem wyspecjalizowanym w sprawach rekompensat pracowniczych w celu uzyskania pomocy w procedowaniu swojego roszczenia. Kiedy inny pracownik albo przedsiębiorstwo ponosi winę za zaistnienie obrażeń związanych z pracą, wówczas można wystąpić z roszczeniem wobec trzeciej strony w dodatku do roszczenia związanego z tym dotyczącym rekompensaty pracowniczej. Na przykład, kierowca-dostawca, który odniósł obrażenia w wypadku samochodowym ma jedną sprawę dotyczącą uzyskania rekompensaty pracowniczej, ale może on też mieć oddzielną sprawę przeciw trzeciej stronie, tej, która spowodowała wypadek samochodowy. Takie postępowanie może być bardzo skomplikowane, wraz z licznymi prawnymi zawiłościami związanymi z każdym roszczeniem, co uczyni taką sprawę jeszcze trudniejszą niż standardowe postępowanie dotyczące regularnej rekompensaty pracowniczej. Obrażenia odniesione w pracy uprawniają pracownika do leczenia oraz do wypłat w czasie, kiedy nie może on pracować. Dodatkowo takie obrażenia mogą uprawniać pracownika do jednorazowej wypłaty na koniec postępowania roszczeniowego. Rachunki medyczne sa często przedstawiane bezpośrednio pracodawcy w celu ich uregulowania,ale czasami nie są one opłacane, co oznacza, że pracownik lub jego prawnik będą musieli walczyć z ubezpieczycielem, aby chronić prawa pracownicze. Ponadto, wypłaty za czas nieprzepracowany mogą przybrać jedną z wielu form, w zależności od natury i stopnia odniesionych obrażeń. Świadczenia z tytułu czasowej całkowitej niepełnosprawności [temporary total disability (“TTD”)] to płatności dokonywane, gdy pracownik dochodzi do siebie po wypadku związanym z pracą i gdy ten pracownik jest niezdolny do pracy. Z kolei świadczenia z tytułu trwałej częściowej niepełnosprawności [permanent partial disability (“PPD”)] to płatności dokonywane, gdy pracownik jest już znowu zdolny do pracy, ale odniósł on trwałe uszkodzenia ograniczające jego zdolność do wykonywania pracy. Są jeszcze świadczenia z tytułu trwałej całkowitej niepełnosprawności [permanent total disability (“PTD”)] wypłacane pracownikowi, który nie może dłużej pracować z powodu obrażeń odniesionych w pracy, a te płatności mają zastąpić jego tygodniowy czek z wypłatą. Bez kontaktu z prawnikiem jest nieprawdopodobne, żeby pracownik otrzymał świadczenia i rekompensatę, które mu przysługują na mocy prawa. Należy pamiętać, że nawet jeżeli to Ty popełniłeś błąd w wypadku w pracy, wciąż masz prawo do powrotu do zdrowia po odniesionych obrażeniach. Ustawa o Rekompensacie Pracowniczej w Illinois umożliwia pracownikom powrót do zdrowia po odniesionych obrażeniach, niezależnie od tego, kto popełnił błąd. Dlatego nie należy zwlekać z zatelefonowaniem do nas tylko dlatego, że uważasz, że to Ty spowodowałeś wypadek w miejscu pracy.

Przeszkody, z którymi możesz się spotkać podczas radzenia sobie ze sprawą obrażeń związanych z wypadkiem w pracy w Chicago

Podczas gdy sprawa dotycząca obrażeń odniesionych w pracy może z pozoru wyglądać na prostą, jest jednak wiele przeszkód i pułapek związanych z roszczeniem dotyczącym obrażeń odniesionych w pracy. Niektóre najpowszechniejsze, które mogą się pojawić to:
  1. Ubezpieczyciel odrzuci albo zablokuje niektóre lub wszystkie formy leczenia poszkodowanego;
  2. Poszkodowany nie otrzyma wypłat z tytułu świadczeń związanych z czasową całkowitą niepełnosprawnością podczas gdy nie będzie pracować; i/albo
  3. Ubezpieczyciel lub pracodawca będzie twierdzić, że obrażenia nie są związane z pracą.
Kolejnym trudnym zagadnieniem jest określenie równowartości finansowej odniesionego obrażenia i wielkości sumy do uzgodnienia jako odszkodowania. Ubezpieczyciel może zaproponować pewną sumę, ale poszkodowany może nie mieć pojęcia czy będzie ona właściwa i wystarczająca. Ponadto, odszkodowanie, do którego ofiara wypadku jest uprawniona, może składać się z wypłat z tytułu trwałej częściowej niepełnosprawności, trwałej całkowitej niepełnosprawności, różnicy z tytułu utraty zarobków i/lub szkolenia zawodowego. Często pracownicy z odniesionymi obrażeniami, którzy nie skontaktują się z prawnikiem specjalizującym się w dziedzinie obrażeń cielesnych nigdy się nie dowiedzą, że mają prawo do odszkodowania i nigdy nie otrzymają żadnych świadczeń, z wyjątkiem pokrycia rachunków za leczenie i czasowo utraconych wypłat z tytułu niezdolności do pracy. Ubezpieczyciele zajmujący się pracowniczymi rekompensatami rutynowo nie informują pracowników, którzy odnieśli obrażenia o ich prawach do odszkodowania, mając nadzieję, że pracownik nie skontaktuje się ze specjalizującym się w tej dziedzinie prawnikiem i że upłynie trzyletni okres, po którym roszczenia wygasną.

Przykłady odszkodowań w sprawach obrażeń odniesionych w pracy w Chicago

330 000 dolarów - Odszkodowanie za obrażenia w pracy. Powód wymaga operacji obu kolan. Przed uzyskaniem odszkodowania prawnicy zabezpieczyli płatności za jego medyczne rachunki i należność za 33 miesiące świadczeń z tytułu niezdolności do pracy. 195 000 dolarów - Roszczenie o odszkodowanie pracownicze w Chicago. Rozstrzygnięta została sprawa kierowcy półciężarówki, który odniósł obrażenie w pracy przy przesuwaniu lodówki. Doznał uszodzenia kręgów lędźwiowych. Niezależnie od ostatecznego odszkodowania, rachunki medyczne zostały opłacone i otrzymał płatność w wysokości 28 000 dolarów za okres niezdolności do pracy. 28 000 dolarów - Roszczenie o odszkodowanie pracownicze w Illinois. Kobieta z Waukegan, która doznała obrażenia prawego ramienia podczas pracy jako szefowa ciastkarni w Wilmette, Illinois. Osoba domagająca się odszkodowania otrzymała również poniżej 10 000 dolarów za utratę zarobków z powodu niezdolności do pracy, a jej rachunki medyczne zostały opłacone. 27 680.25 dolarów - Odszkodowanie za obrażenia w pracy w Illinois. Rozstrzygnięta została sprawa odczytującego stan liczników Com Ed, który miał operację z powodu zniekształceń torebki maźniowej w stopie. Zniekształcenie rozwinęło się z powodu ciągłego chodzenia podczas pracy. Dodatkowo oprócz odszkodowania jego rachunki medyczne zostały pokryte i otrzymał z powodu niezdolności do pracy równowartość czteromiesięcznego wynagrodzenia za czas kiedy nie mógł pracować. 25 000 dolarów - Rekompensata pracownicza. Mechanik telefoniczny odniósł obrażenia w pracy podczas podnoszenia ciężkiego urządzenia. Było to naderwanie mięśnia nadgrzebieniowego niewymagające operacji. 45 000 dolarów - Rekompensata pracownicza. Powód stracił równowagę i spadł z ciężarówki, przez co uszkodził sobie kręgosłup i lewe ramię.

Bezpłatna konsultacja w sprawach obrażeń w miejscu pracy

Jeżeli odniosłeś obrażenia w miejscu pracy w Chicago, Illinois, zwróć się po bezpłatną konsultację w sprawie obrażenia w miejscu pracy lub zadzwoń na numer (312) 924-7575 aby porozmawiać z prawnikiem wyspecjalizowanym w tej dziedzinie.